I Norden for deg

Nordisk informasjonskontor Sør-Norge er et informasjons- og ressurssenter innen nordisk samarbeid. Vår målsetting er å bidra til økt og tettere samarbeid på ulike samfunnsområder mellom de nordiske landene. Vi hjelper deg gjerne videre med din nordiske idè.

Les mer

Søk nordiske midler

Du finner aktuelle fonds og støttemuligheter for dine aktiviteter i menyen her på siden.Vår søkerguide gjør det enklere å søke på nordiske midler.
Les mer

Det nordiske samarbeidet

Norden har et av de eldste og mest omfattende regionale samarbeid i verden. Det offisielle samarbeidet skjer via Nordisk ministerråd og Nordisk råd. Frivillige foreninger, vennskapskommuner, klasseutveksling og privatpersoner er bærebjelken i det uformelle samarbeidet.
Les mer

Aktuelt

Norden under lupen på Arendalsuka

01.07.2016

Norden og nordiske spørsmål står sentralt under de politiske festival...

Nettverksplattformen "Nordiske nettverk"

26.04.2016

Ønsker du bedre oversikt over hva som rører seg i det nordiske organi...

Vest-Agder fylkeskommune besøker estisk vennskapsfylke

18.02.2016

Vest-Agder fylke og Lääne Viruma i Estland har samarbeidet siden 1995...

nytt fra nordisk ministerrÅd

Förslag på obligatorisk vuxenutbildning väcker intresse

15.07.2016

Förslaget att göra vuxenutbildning obli...

Pragmatisk, nordisk integration - möjlig modell för EU

24.06.2016

Norden behöver ta några rejäla grepp so...

Nordiska hubbar kan lära Sverige om våldsverkande extremism

08.07.2016

Arbetet mot våldsbejakande extremism sk...

Om oss| Nyheter

Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 37 02 59 33
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620