Nordiske arrangement

13.02.2015

                                                               Aktuelle EU-programmer

       
26. oktober

Elverum

Konferanse om tjenesteinnovasjon i omsorgssektoren Interreg
8.-9. november

Skive, Danmark

Skandinavisk biogasskonferanse Interreg
Arbeid og sysselsetting
       
18.-20. oktober Stockholm Kurset "For a healthy digital work environment" NIVA
8. november Stockholm Seminaret "Fra flyktning til medborger - nordiske erfaringer av inkludering på arbeidsmarkedet" NVC
13.-14. november Bergen Nordisk konferanse "Voksnes læring og inkludering i arbeids- og samfunnslivet" NVL
7.-8. mai 2018 Selfoss, Island Nordisk arbeidsmiljøkonferanse 2018 NIVA

 

                                                                          Barn og ungdom

       
6.-7. november København Konferanse om drop-out i skolen NVC
8. november Oslo Seminar "Unge drikker mindre - hvorfor og hva gjør de i stedet?" NVC
7. desember København Nordens barn - innsats for mottagelse og inkukdering av nyankomne barn og unge  NVC
   

Forskning og innovasjon

       
8. november  Oslo Konferansen "Developing tomorrow's solutions in Nordic test facilities" Nordic Innovation
9.-10. november Helsinki  Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy Nordforsk
7.-9. mars 2018 Helsinki Konferansen "Digital Humanities in the Nordic Countries" DHN
22.-23. mai 2018 Hesinki Konferansen "Promoting Justice through Education" JustED

 

                                                                         Funksjonshindring

       
9. november Alta Konferansen "Gal mii birget - Nog klarar vi oss" Nordens velferdssenter

 

Kommunikasjon og media
       
23.-25. november Jyvaskyla, Finland Nordic Intercultural Communication conference Jyvaskyla universitet
2.-4. mai 2018 Bergen  Nordiske mediedager 2018 Nordiske mediedager

 

Kultur
       
15.-17. september Upplands Vasby, Sverige

Nordisk kurs om barne- og ungdomslitteratur

Nordspråk
18.-21. september Aarhus

Nordisk språkfest

Nordisk sprogkoordination
13.-19. november Norden og Baltikum

Nordisk bibliotekuke

FNF

   

Likestilling
       
23.-25. mai 2018 Reykjavik NORA konferansen 2018. Mer info kommer. NIKK
7.-9. juni 2018 Uleåborg, Finland Nordisk kvinne- og genushistorikermøte.  Mer info kommer. NIKK
 

                                                                                         Miljø                                                               

       
19.-20. september Jylland Innovation and Forest regeneration NordGen
8.-9. november Skive, Danmark Skandinavisk biogasskonferanse BioGas2020
29.-30. november Oslo Nordregio Forum 2017: Nordic Cities- Connecting the Urban and the Rural Nordregio

Norden og nærområdene
       
13. november Oslo Populisme i Europa og Norden Voksenåsen
21.-26. januar 2018 Tromsø 2018 Arctic Frontiers. Connecting the Arctic Arctic Frontiers

 

Regional utvikling
       
20.-22. september  Potsdam, Tyskland BSSSC årskonferanse Interreg
Velferd
       
26. oktober Elverum Konferanse om tjenesteinnovasjon i omsorgssektoren Interreg
2.-3. november Helsinki Symposium: Seeking and Sizing-the Nordic Way? STM
6.-7. november  Helsinki Gambling Policy Conference: Global Prospects, Nordic Perspectives Nordens velferdssenter
6.-7. november København Konferanse om drop-out i skolen NVC
8. november Oslo Konferansen "Developing tomorrow's solutions in Nordic test facilities" Nordic Innovation

 

                                                                                    Utdanning

       
6.-7. november København  Konferanse om drop-out i skolen  NVC
24. november Gentofte, Danmark Nordisk didaktisk konferanse "Det nordiske klasserommet" Nordisk språkkoordinasjon
10.-14. januar 2018 Helsinki Språkpilotkurs for grunnskolelærere i alle nordiske land Nordisk språkkoordinasjon
22.-23. mai 2018 Helsinki  Konferansen "Promoting Justice through Education JustED

 

 

 


Om oss| Nyheter

Nordisk Informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 37 02 59 33
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620